Hizmetlerimiz ADA GRUP YAPI & ECOSYS ÇEVRE

ECOSYS ÇEVRE olarak hizmetlerimiz:

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

ECOSYS ÇEVRE @ ADA GRUP olarak 08.01.2018 tarihinde Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgemizi almış bulunmaktayız.

Çevre Danışmanlık Hizmeti ulusal mevzuat yükümlülükleri dışında kalan, ancak çevre yönetiminin dünden bugüne omurgasını oluşturan

DİĞER HİZMETLERİMİZ;

Sera Gazı Emisyonları İzlem Raporları ve Karbon Ayakizi Hesaplamaları

Sürdürülebilirlik Yönetimi Hizmetleri

Sağlıklı Kent – Kent Yönetimi ve Planlama Hizmetleri

ÇED Raporları ve Bilimsel Araştırma – Değerlendirme Raporları*

* Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, Proje Tanıtım Dosyası – Çevresel Etki Değerlendirme Raporlarının hazırlanması

aşamasında bilimsel ve mühendislik çalışmaların yürütülmesi,

* Ekosistem Değerlendirme Raporları, Sosyal Etki Değerlendirme Raporları, Sağlık Etki Değerlendirme Raporları, çevre ve halk sağlığı

alanında bilimsel raporların hazırlanması.

Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri*

            - ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi,

            - ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,

            - ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi.

Eğitim Hizmetleri

*İş Sağlığı ve Güvenliği alanında (akademik yeterliliği olan uzmanlar tarafından) eğitim ve danışmanlık hizmetleri,

*Proje Yönetimi eğitimi,

*Karbon Yönetimi eğitimi,

* Kurumsal Sürdürülebilirlik eğitimi,

             

SEVESO-II Direktifi ve Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Kapsamında*

            * Kantitatif Risk Değerlendirilmesi,

            *Güvenlik Raporu Hazırlanması,

            *Güvenlik Yönetim Sistemi Kurulması,

            *Dahili Acil durum Planı Hazırlanması,

            *Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması hizmetleri.

 

Enerji ve Doğal Kaynak Yönetimi / Enerji Dostu Sistem Çözümleri

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Hizmetleri*

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri*

Ulusal ve Uluslararası Hibe, Destek ve Teşvik Fonlarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlanması - Proje Yönetim Hizmetleri

 

EcoSys, deneyimli kadrosu, alanında uzman akademisyenlerin desteği ve profesyonel çözüm ortakları ile yanınızda!

           

Sektördeki deneyimimizi, kendi alanında uzman diğer sektörlerden mühendisler ve akademisyenler ile birleştirerek, işletmenize destek olmaya hazırız!

 

ADA GRUP YAPI olarak hizmetlerimiz:

Statik ve Betonarme Proje Düzenlemesi
Anahtar Teslimi İnşaat Taahhüt İşleri

Yüzme Havuzları – Yapım ve Ekipman Temini

Atıksu Arıtma Tesisi – Proje Onayı Hizmetleri
Atıksu Arıtma Tesisi – Proje ve Taahhüt Hizmetleri

Su Yumuşatma ve Filtrasyon Sistemleri
Gri Su Arıtım Sistemleri
Dezenfeksiyon Sistemleri
Atıksu / Su pompaları
Dozaj Pompa ve Sistemleri 
İleri Membran Teknolojileri
Ultrafiltrasyon / Ters Osmos / Membran bioreaktör / Elektrodeionizasyon Sistemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Resim
Resim
alt
alt
X